พิธียกเสาเอกสร้างบ้านกาชาด

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธียกเสาเอกสร้างบ้านกาชาดครอบครัวเด็กหญิง ชุติมา พืชเพียรซ่อม ณ บ้านน้ำซับเจริญ อ.เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ กระทั่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๖๑ จังหวัดสระแก้ว  หน่วยทหารและองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ร่วมกันจัดสร้างขึ้น และได้รับบริจาคที่ดินจาก นางเครือวัลย์ บรรจง จำนวน ๕๐ ตารางวา และมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา ปลัด จ.สระแก้ว เป็นประธาน

DSC_2142 DSC_2150 DSC_2163 DSC_2165 DSC_2166 DSC_2170 DSC_2173 DSC_2176 DSC_2179 DSC_2180 DSC_2181 DSC_2189 DSC_2191

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1