ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาโครงการ SWU CUP 2014

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาโครงการ SWU CUP 2014  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดการสมัครได้ที่  http://erd.swu.ac.th/erdi/ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อเรา