อเชิญร่วมการประกวด โครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว  ขอเชิญร่วมการประกวด โครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ พร้อมเงินรางวัล ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.nacc.go.th

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อเรา