ขอเชิญร่วมการประกวดรางวัลแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญร่วมการประกวดรางวัลแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและ พระราชกรณียกิจ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร ๐๒-๒๔๔ ๒๕๑๕-๖ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1