แจ้งเรื่องเงินเดือน ธุรการ นักการภารโรง 38 ราย และครูขาดแคลน 30%

แจ้งเรื่องเงินเดือน ธุรการ  นักการภารโรง 38 ราย  และครูขาดแคลน 30%   เงินเดือน ประจำเดือน เมษายน  2558  ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากงบประมาณยังไม่ได้โอนมา  หากงบประมาณมาแล้วจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ต่อไปโดยเร็วที่สุด

ติดต่อ สพป.สก.1