อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการคิด

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการคิด ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และ เขต ๒ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้ารับการอบรวม จำนวน ๒๕๐ คน

IMG_9318 IMG_9324 IMG_9325 IMG_9328 IMG_9330 IMG_9336 IMG_9339 IMG_9342 IMG_9348 IMG_9350 IMG_9353 IMG_9355

รุ่งตะวัน โจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช     นิสังกาศ              กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช            ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี       ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร         อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1