ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ชิงรางวัลทุนการศึกษา

โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ชิงรางวัลทุนการศึกษาและใบประกาศ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.saranukrromthai.or.th โทร ๐๘๑-๗๓๖๗๘๔๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา