ขอเชิญสมัครขอทุนโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจจะรับสมัครขอทุนโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๒๐๐ ทุนๆละ ๓,๕๐๐ บาท โดยติดต่อภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ โทร ๐๓๗-๔๒๕๒๕๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1