ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โภชนาการสมวัย

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โภชนาการสมวัย และการจัดกิจกรรมโภชนาการสำหรับเด็ก” ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.cf.mahidol.ac.th โทร ๐๒-๔๔๑ ๐๖๐๒-๘ ต่อ ๑๔๑๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา