แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีโรงเรียน

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีโรงเรียน   ตามหนังสือ สพป.สก.1  ที่ ศธ 04153/ว 1365  ลงวันที่  21 เม.ย.58  ตามเอกสารแนบ  IMG   1

Message us