ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
ร่วมกับชุมชน บ้านเนินสายฝน บ้านแหลมทอง  บ้านเนินสยาม  จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ในการจัดซื้อที่ดินในการสร้างศูนย์เด็กเล็ก
วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558
IMG_7213 IMG_7216 IMG_7217 IMG_7219 IMG_7222 IMG_7223 IMG_7226 IMG_7229 IMG_7230 IMG_7239 IMG_7249 IMG_7258 IMG_7267 IMG_7270

ติดต่อเรา