ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่งครูผู้สอน  วิชาเอกทั่วไป   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27  เมษายน –  5 พฤษภาคม 2558  ตามรายละเอียดที่แนบ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ  โทร 086-8177375 , 089-2472541

1

ติดต่อ สพป.สก.1