ประกาศผลสอบ NT

สพฐ.แจ้งผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2557 โดยให้โรงเรียนเข้าไปดูผลการสอบระดับโรงเรียนและระดับบุคลได้ทางเว็บไซด์

https://juno.tks.co.th/OBECWebRegis โดยใช้ Username และ Password เดิมที่กรอกข้อมูลนักเรียน ถ้าจำรหัสสผ่าน

ไม่ได้ให้เปิดดูจาก Remote drive กลุ่มนิเทศฯ ส่วนนักเรียนสามารถเข้าไปดูผลการสอบได้ด้วยตนเองทางเว็บไซด์ https://juno.tks.co.th/OBECStudent โดยใช้รหัสประชาชนของตนเองในการเข้าดูผลการสอบ หากโรงเรียน

มีปัญหาใดสงสัยสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 089-8303085 และ 092-2466620

ติดต่อเรา