การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น

สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 19 อัตรา

รายละเอียด ที่ 1

รายละเอียด ที่ 2

สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิตามรายละเอียดที่ 1 ตอบแบบแสดงความจำนงตามรายละเอียดที่ 2 และส่งแบบแสดงความจำนงหรือบันทึกสละสิทธิ

กลับมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

ติดต่อ สพป.สก.1