การอบรมการตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ ( ก.พ. 7) อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการขยายผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวไปยังสถานศึกษาในสังกัด                       ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค  คลิกที่นี้

ติดต่อ สพป.สก.1