ขอเชิญร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ กวีนิพนธ์และสารคดี ชิงเงินรางวัล 200,000 บาท และโล่เกียรตยศ โดยส่งผลงานได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพ10300 สอบถามโทร 02-2442515-6 หรือ 02-2442522 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1