ขอเชิญร่วมสมัครเป็นสมาชิกวารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมสมัครเป็นสมาชิกวารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประเภทรายปี ปีละ 216 บาท โดยจัดส่งให้เดือนละ 1 เล่ม ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรงได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว (กลุ่มงานปกครอง) โทร 037-425116

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา