ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะในเด็กพิเศษ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะในเด็กพิเศษ เรื่อง เรียนรู้เทคนิคพิชิตเด็กพิเศษ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โทร 1415 ต่อ 5113 หรือ 088 – 8744674 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.childrenhospital-training.com

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา