แจ้งครูวิทย์-คณิต

แจ้งครูวิทย์-คณิต  ให้มาทำสัญญาจ้างในวันที่  9  เมษายน  2558  ณ ห้องสุพรรณิการ์ (ชั้น 1)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ตั้งแต่เวลา  10.00 – 12.00 น.

ติดต่อเรา