ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมงานวันจักรี

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรม ซึ่งได้จัดถวายพานพุ่มดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พร้อมกล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา โดยพิธีวันนี้มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ด้วยในวันที่ 6 เม.ย.ของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทางจังหวัดสระแก้ว จัดพิธีถวายราชสักการะขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ประวัติการตั้งชื่อวันจักรี มีว่าเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของไทย มาจนทุกวันนี้ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ 

page1 page2 page4

ติดต่อ สพป.สก.1