มหกรรมรวมพลังลูกเสือสระแก้ว

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมรวมพลังลูกเสือสระแก้วจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

page1 page2 page3

ติดต่อ สพป.สก.1