ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนในฝัน

เรียนผู้บริหารโรงเรียนในฝัน สพป.สระแก้วเขต 1 ทุกโรงเรียน ร่วมประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ ชั้นล่าง สพป.สระแก้ว เขต 1 เพื่อจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2558

ติดต่อเรา