พิธีมอบทุนการศึกษานำโดย คุณพรชัย ศรีรุจิ เป็นจำนวนเงิน 108,500 บาท

โรงเรียนบ้านทุ่งพระได้รับมอบทุนการศึกษา นำโดย คุณพรชัย  ศรีรุจิ  จำนวน 217  ทุน        มูลค่า 108,500 บาท 

ในวันที่ 4 เมษายน  2558

22712_1439782102980916_5052643841785516623_n-tile

ติดต่อเรา