ด่วนที่สุด…. เชิญประชุมชมรมโรงเรียนในฝัน

ด้วยกลุ่มนิเทศฯ สพป.สระแก้ว เขต 1  เชิญประชุมชมรมโรงเรียนในฝัน เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปี 2558  ในวันพุธที่  8  เมษายน 2558  ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 1  (ห้องสระแก้ว  สระขวัญ)  สพป.สระแก้ว เขต 1  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ติดต่อ สพป.สก.1