ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

คณะครูโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ร่วมแสดงความยินดี กับ

ท่านผอ.ปราโมท  อัมรักษ์ ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ 

“ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗” จากนายกรัฐมนตรี

ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

1 1a 1aa 1aaa 1aaaa 1aaaaa 2 4 5 6 7 9 10 11 IMG_1601

ติดต่อ สพป.สก.1