ปัจฉิมนิเทศ ม.3

วันที่ 28 มีนาคม 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับการปัจฉิมนิเทศจบ

และรับประทานอาหารร่วมกับผู้ปกครอง ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

1 IMG_1404 IMG_1407 IMG_1414 IMG_1432 IMG_1440 IMG_1444 IMG_1451 IMG_1461 IMG_1473

ติดต่อเรา