ทัศนศึกษา….

วันที่ 24-26 มีนาคม 2558  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่จังหวัดศีรษะเกษ และ จังหวัดอุบลราชธานี

1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 l m n z

ติดต่อ สพป.สก.1