ศาลาพักร้อน…เพิ่งสร้างเสร็จค่ะ

โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ได้สร้างศาลาพักร้อนให้กับนักเรียน จำนวน 2 หลัง โดยได้รับเงินบริจาค จากผู้ปกครองนักเรียนในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 11 มกราคม 2557

a

 

 

ติดต่อเรา