การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กำหนดจัดแข่งขันกิจกรรม ในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 รายละเอียดดังแนบ

IMG_0001

IMG_0002

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1