เชิญประชุมประจำเดือน

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมประจำเดือนเมษายน 2558

ในวันศุกร์ที่  3  เมษายน  2558  เวลา  09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์)

โดยพร้อมเพรียงกัน

***ขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง***

ติดต่อ สพป.สก.1