ประชุมผู้ปกครอง มอบเงินเรียนฟรี และปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง มอบเงินเรียนฟรี

และปัจฉิมนิเทศ ของโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 31 มีนาคม 2558

 

ติดต่อเรา