บัณฑิตน้อย รร.เขาน้อยสามัคคี

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล  และประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี อ.เขาฉกรรจ์ สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

IMG_5474 IMG_5479 IMG_5490 IMG_5494 IMG_5499 IMG_5512 IMG_5522 IMG_5527 IMG_5528 IMG_5543 IMG_5544 IMG_5545 IMG_5550 IMG_5559 IMG_5560 IMG_5561 IMG_5566 IMG_5568 IMG_5569 IMG_5582 IMG_5592 IMG_5608

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1