ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153/ว1214  แจ้งให้พานักเรียนมารับทุน ในวันที่ 3 เมษายน 2558

ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต 1 นั้น

ขอแจ้งเพิ่มเติม ให้นักเรียนนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย

IMG1_0001รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน

ติดต่อ สพป.สก.1