โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว และต่อมาเวลา ๑๐.๓๐ น. ได้เดินทางไปเป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ณ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

IMG_8443 IMG_8445 IMG_8448 IMG_8450 IMG_8451 IMG_8452 IMG_8453 IMG_8463 IMG_8464 IMG_8468 IMG_8471 IMG_8475 IMG_8487 IMG_8492 IMG_8499 IMG_8501 IMG_8504 IMG_8506 IMG_8507 IMG_8509

IMG_8515 IMG_8520 IMG_8524 IMG_8532 IMG_8552 IMG_8554 IMG_8556 IMG_8559 IMG_8567 IMG_8571 IMG_8573 IMG_8576 IMG_8580 IMG_8583 IMG_8596

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา