ปัจฉิมนิเทศ รร.บ้านคลองสิบสาม

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล ๓ และประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบชั้น ม.๓ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม อ.เขาฉกรรจ์ สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

IMG_5386 IMG_5387 IMG_5389 IMG_5394 IMG_5396 IMG_5400 IMG_5404 IMG_5412 IMG_5418

IMG_5369 IMG_5370 IMG_5380 IMG_5424 IMG_5427 IMG_5433 IMG_5436 IMG_5439

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา