อบรมผู้กำกับลูกเสือ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขามะกา อ.เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๘

IMG_5491 IMG_5496 IMG_5506 IMG_5510 IMG_5514 IMG_5518 IMG_5528 IMG_5531 IMG_5534 IMG_5543 IMG_5552 IMG_5556 IMG_5562 IMG_5564

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1