ด่วนที่สุด..การประเมินผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก

ตามที่ สพฐ. แจ้งให้กรอกข้อมูลการประเมินผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยกำหนดให้เริ่มกรอกข้อมูล ในวันที 26 มีนาคม 2558 นั้น  เนื่องจากยังมีโรงเรียนขนาดเล็กหลายโรงเรียนยังไม่เข้าไปประเมินผลดังกล่าว สพป.สระแก้วเขต 1  จึงขอแจ้งให้โรงเรียนขนาดเล็กรีบดำเนินการโดยด่วนที่สุด  โดยให้ศึกษาคู่มือการประเมิน ทาง website : https://dltv.feedback180.com/Manual  เมื่อชัดเจนแล้วสามารถเริ่มทำการบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้  ทาง website Http://dltv.feedback180.   การประเมินของครูผู้สอนสามารถดำเนินการไดไม่ยาก แต่การประเมินของผู้บริหารดำเนินการ ต้องบันทึกชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านโดยอ้างอิงจากรหัสโรงเรียน (SMIS 8 หลัก) ดำเนินการได้ตามตัวอย่าง ดังนี้

ตัวอย่าง : โรงเรียนบ้านคลองหมี รหัสโรงเรียน 27010042

  1. ชื่อบัญชีผู้ใช้ตามด้วย@dlit.ac.th คือ [email protected]
  2. รหัสผ่าน คือ 27010042
  3. ใช้เมาส์คลิกที่ข้อความ ที่ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อเข้าสู่ระบบประเมิน
ติดต่อ สพป.สก.1