อีกก้าวแห่งความสำเร็จ…congraution mj school

30 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านมหาเจริญจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ในการนี้นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เป็นประธานในพิธีี พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีอย่างมาก ชมภาพคลิ๊ก  http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?196

ติดต่อ สพป.สก.1