ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2557 และ ปัจฉิมนิเทศ ป.6

         วันที่ 27 มีนาคม 2558  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557  และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

a01a02a03a04

ติดต่อ สพป.สก.1