ประกาศโรงเรียนอนุบาลงัน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียน ราคากลางของงานก่อสร้าง
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่๑๗๙ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mtp179.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๕๒๗๗๔๖๖๒ ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อเรา