ปัจฉิมนิเทศ 2557

 งานปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านหนองปรือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้วเขต 1

ประจำปีการศึกษา 2557

IMG_1474 IMG_1468IMG_1483 IMG_1495 IMG_1500 IMG_1507 IMG_1509 IMG_1510 IMG_1512 IMG_1514 IMG_1515 IMG_1516 IMG_1519 IMG_1521 IMG_1526 IMG_1528 IMG_1531 IMG_1532 IMG_1535 IMG_1538 IMG_5429 IMG_5430 IMG_5434 IMG_6915 IMG_6918 IMG_6926 IMG_6931 IMG_6935 IMG_6939 IMG_6972 IMG_6974 IMG_6993 IMG_7005 IMG_7011 IMG_7018 IMG_7019

ติดต่อ สพป.สก.1