โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์โดยการนำของ  นายอรรณพ  ติระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบลวังทอง นำนักเรียนและคณะครูกลุ่มเครือข่ายฯวังทองจัดงานและร่วมงานมหกรรมวิชาการ “วังทองเทิดไท้เจ้าฟ้าสิรินธร” เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ณ เทศบาลตำบลวังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว  ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘  มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพปสระแก้ว เขต ๑ ในกลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลวังทอง เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๙ โรงเรียน  ซึ่งนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดมหกรรมวิชาการ เมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๘ มหกรรมวิชาการในครั้งนี้จัดแสดงผลงานนักเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ตามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ประธานยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนและผู้ที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

DSCF0165 DSCF0365 DSCF0364 DSCF0361 DSCF0360 DSCF0359 DSCF0356 DSCF0355 DSCF0354 DSCF0352 DSCF0349 DSCF0347 DSCF0343 DSCF0341 DSCF0337 DSCF0336 DSCF0332 DSCF0329 DSCF0324 DSCF0320 DSCF0313 DSCF0310 DSCF0306 DSCF0305 DSCF0296 DSCF0290 DSCF0276 DSCF0275 DSCF0272 DSCF0270 DSCF0268 DSCF0266 DSCF0265 DSCF0262 DSCF0256 DSCF0255 DSCF0247 DSCF0244 DSCF0243 DSCF0235 DSCF0234 DSCF0228 DSCF0208 DSCF0206 DSCF0201 DSCF0198 DSCF0195 DSCF0192 DSCF0184 DSCF0182

ติดต่อ สพป.สก.1