ทัศนศึกษานักเรียน

วันที่ 26 มีนาคม 2558

โรงเรียนบ้านหนองหว้า พานักเรียนชั้น ป.4-6

ทัศนศึกษาที่  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ,

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว),

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และสวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร

page1 page2 page3

ติดต่อเรา