ร่วมพิธีนพเคราะห์

วันที่ 20 มีนาคม 2558      โรงเรียนบ้านหนองหว้า นำโดย

นายญาณวรุตม์  พินสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า

คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีนพเคราะห์และร่วมบรรเลงดนตรีไทย

เนื่องในวันเกิด นายศักดิ์ชัย บรรณสาร 

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

page3 page1 page2

ติดต่อ สพป.สก.1