จังหวัดสระแก้วร่วมปฏิรูปประเทศไทย

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมเวทีการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่วมปฏิรูปประเทศไทย “เวทีจังหวัด” ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ร่วมกับตัวแทนทุกเครือยข่าย ภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายภัครธณณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน นายศานิตย์ นาคสุขศรี สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังวัดสระแก้ว ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ ในการนี้นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ได้เป็นตัวแทนในภาคส่วนการศึกษาเพื่อนำเสนอแนวทาง “อยากเห็นสังคมไทย เป็นอย่างไร หลังการปฏิรูป” ในครั้งนี้ด้วย

IMG_4856 IMG_4865 IMG_4866 IMG_4867 IMG_4870 IMG_4873 IMG_4878 IMG_4885 IMG_4889 IMG_4891 IMG_4895 IMG_4903 IMG_4906 IMG_4930 IMG_4937 IMG_4943 IMG_4954 IMG_4956 IMG_4974 IMG_4978 IMG_4981IMG_4904

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช   นิสังกาศ    กำกับ

วุฒิศักดิ์    พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรรณสาร   อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1