เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตร”ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”

 

          โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557  หลัก สูตร”ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ณ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม  2558

DSCF0006 DSCF0016 DSCF0021 DSCF0057 DSCF0069 DSCF0083 DSCF0092 DSCF0094 DSCF9717 DSCF9718 DSCF9719 DSCF9721 DSCF9742 DSCF9750 DSCF9756 DSCF9761 DSCF9762 DSCF9763 DSCF9769 DSCF9774 DSCF9783 DSCF9785 DSCF9800 DSCF9816 DSCF9820 DSCF9830 DSCF9844 DSCF9854 DSCF9862 DSCF9874 DSCF9885 DSCF9889 DSCF9904 DSCF9911 DSCF9920 DSCF9924 DSCF9927 DSCF9950 DSCF9953 DSCF9969 DSCF9977 DSCF9978 DSCF9986 S__29114394 S__29114399 S__29114408 S__29114414 S__29114416 S__29114422 S__29114437

ติดต่อเรา