ค่ายลูกเสือ…ต้านภัยยาเสพติด

18 – 20 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-ยุวกาชาด ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น ในการนี้นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้แนะนำแนวทางการอยู่ค่ายให้กับนักเรียน โดยกิจกรรมมีทั้งหมด 3 วัน โดยมีกิจกรรมในฐานการเรียนรู้เรื่องของยาเสพติดและฐานกิจกรรมต่างๆ ชมภาพคลิ๊ก http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?194

ติดต่อ สพป.สก.1