ทัศนศึกษา จ.ชลบุรี

 

โรงเรียนบ้านลุงพลู

นำโดย ท่าน ผอ. บุญส่ง  แสงเทพ

พาคณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง

ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว   พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ    ทะเลบางแสน

เมื่อวันพุธ  ที่ 25 มีนาคม 2558

**************

เก็บภาพมาฝาก

2

1

3

4

5

7

6

8

9

10

11

12

13

😆 😆  😆

ติดต่อ สพป.สก.1