อำลานักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.บ้านท่าช้าง

กิจกรรมอำลานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านท่าช้าง
012 011 010 009 008 007 006 005 004 003 002 001

Message us