ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558  

โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดยมีคณะครู  ผู้ปกครองและศิษย์เก่า  เข้าร่วมกิจกรรมและให้ข้อคิดต่างๆ

IMG_1984

IMG_1978

IMG_1988IMG_1892

IMG_1962

IMG_1885

IMG_1926

IMG_1934

IMG_1895

IMG_1900

IMG_1870

ติดต่อ สพป.สก.1